Historia świata pełna jest wszelkiej maści brutalnych sportów. Dla starożytnych rzymian walki gladiatorów były jak najbardziej wydarzeniem sportowym, a starcia…