Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/fresh-custom-code/bootstrap/pluginClass.php on line 116

Nutriepigenetyka – jak czynnie wpływać na własne geny?

Naukowo potwierdzonym faktem jest, iż zarówno odporność naszego organizmu, jak i jego słabe strony w dużej mierze określane są przez nasze geny. Niektóre choroby, na których zapadnięcie jesteśmy bardziej narażeni są wynikiem obciążenia genetycznego, odziedziczonego po naszych przodkach. Przez długi czas uważano, że choroby uwarunkowane genetycznie są nieodwracalne, jednak nowa, prężnie rozwijająca się gałąź epigenetyki (nauka badająca cechy dziedziczne oraz możliwość ich modyfikacji) zwana nutriepigenetyką wyprowadza nas z tego błędu. Jednocześnie oferuje nam ona narzędzia umożliwiające czynny wpływ na własne geny, dając nam dzięki temu możliwość pełnej kontroli nad naszymi organizmami.

Trochę o epigenetyce

Termin epigenetyka został stworzony przez Conrada Waddingtona dopiero w latach czterdziestych XX wieku i powstał z połączenia słów epigeneza oraz genetyka. Sam koncept kryjący się pod tą nazwą jest jednak znacznie starszy, bowiem jego korzenie opierają się o dywagacje z XVIII wieku, które rozwijając się przez kolejne stulecia ostatecznie uformowały ową nazwę. Owe dyskusje dotyczyły między innymi rozważań nad tym czy to jądro komórkowe czy też cytoplazma kontrolują rozwój organizmu, bądź też burzliwych dyskusji źródłem podstawowego materiału umożliwiającego rozpłód: komórki jajowej oraz plemnika.

Aby wyjaśnić, dlaczego powyżej nadmienione dyskusje można uznać za początki pojęcia epigenetyki trzeba teraz przedstawić samą jego definicję. Otóż epigenetyka jest dziedziną zajmującą się badaniem wpływów różnych mechanizmów biochemicznych na ekspresję genów oraz sposobami dziedziczenia różnych zmian. Innymi słowy, epigenetyka obejmuje sumę wszelkich genetycznych i niegenetycznych czynników wpływających na obieg genów odpowiedzialnych za rozwój i ewolucję.i

Na aktywność genów wpływa wiele czynników, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Sam zapis DNA pozostaje niezmienny, bowiem czynniki środowiskowe na niego nie wpływają. Niemniej jednak poprzez różne modyfikacje swojego środowiska możemy zyskać bezpośredni wpływ na ekspresję konkretnych genów, która co więcej, może być także dziedziczona jako swoista pamięć komórek.

Czym jest nutriepigenetyka?

Nutriepigenetyka jest gałęzią epigenetyki, zajmującą się badaniami nad wpływem konkretnych czynników na aktywność genową, a mianowicie nad wpływem substancji spożywczych na ludzki genom. Wyniki jej badań wykazują, że człowiek może czynnie wpływać na swój genom poprzez stosowanie konkretnej diety. Dzięki niej możliwe staje się pobudzenie bądź też wyciszenie określonych genów, na co wpływ mają określone substancje czynne występujące w żywności.

Wspomniane wpływy oparte są o proces metylacji DNA (proces modyfikacji DNA prowadzący do wyciszenia niektórych genów), czyli przyłączania grup metylowych. Stopień metylacji genów określa też ich aktywność, a zgodnie z badaniami nutriepigenetyki konkretne produkty spożywcze wpływają na proces metylacji lub demetylacji (aktywowania) konkretnego odcinka DNA w określonym chromosomie. Przy wyższej metylacji spada aktywność genu, a przy niższej – dzieje się odwrotnie.ii

Możliwości jakie oferuje

Odkrycia nutriepigenetyki są rewolucyjne i otwierają szerokie pole do popisu naukowcom postawionym przed wyzwaniem rozszyfrowania ludzkich genów. Znając bowiem działanie konkretnych substancji spożywczych na ludzki genom można nim manipulować i dostrajać do określonych potrzeb. W grę wchodzi między innymi wyciszanie genów zaangażowanych w procesy powstawania nowotworów, bądź tych występujących w chorobach genetycznych. Możliwe staje się także sterowanie tendencjami pewnych osób do tycia, ingerując w aktywność genów zaangażowanych w procesy odkładania tkanki tłuszczowej. W pewien sposób staje się też możliwa manipulacja układem odpornościowym co pozwala na pozbycie się tendencji do ogólnego zapadania organizmu w choroby.

Dzięki badaniom nutriepigenetyki sprecyzowała się także jedna ważna zasada odnośnie odżywiania – monotonne odżywianie może doprowadzić do sytuacji w której organizmowi zaczyna braknąć kluczowych elementów regulujących prawidłową ekspresję genową. Dlatego też warto zadbać o urozmaiconą dietę bogatą w zioła, przyprawy, warzywa i owoce.iii

Nastanie nowej epoki?

Człowiek dostał w swe ręce potężne narzędzie. To tylko kwestia czasu gdy nutriepigenetyka będzie brała czynny udział w ustalaniu diet dopasowanych do indywidualnych potrzeb jednostek, przy uwzględnieniu wszelkich chorób i problemów genetycznych. Nie można jednak zapomnieć o drugiej stronie medalu, gdyż aż strach myśleć w jak bardzo odmiennym kierunku ta wiedza mogłaby zostać użyta.


Przypisy:

i B. Hallgrimsson, B. K. Hall: Epigenetics: Linking Genotype and Phenotype in Development and Evolution, California 2011, s. 9-10.

ii J. Posiadła: Dieta wpływa na nasze geny, ,,Natura i Ty” 2016, nr 9/10, s. 27-28.

iii Tamże, s. 29.

Zostaw wiadomość

Leave a comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Website Security Test

Znajdziesz nas

Blogi

  • Krakowski Stańczyk

    Hucpa, swawola i łajdactwo w jednym.

  • Zielarski Alembik

    Zielono, zdrowo i ładnie. Czyli Cynthia w swoim żywiole ;)

Copyright 2017 © All Rights Reserved Okult.pl     Designed by Okult.pl