Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/fresh-custom-code/bootstrap/pluginClass.php on line 116

Regulamin

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU

 1. Niniejszy Regulamin korzystania ze strony internetowej (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich Okult.pl (dalej: “Właściciel“) umożliwia nieodpłatne korzystanie ze strony internetowej (dalej: „Portal”) będącej własnością Okult.pl, zamieszonej na domenie internetowej: www.okult.pl , w tym z zawartych w niej materiałów i treści.

 2. Korzystanie z niniejszego Portalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na objęcie warunkami niniejszego Regulaminu. W razie braku zgody na warunki Regulaminu dalsze korzystanie ze Portalu nie jest dopuszczalne.

 3. Prawa do Portalu jako całości przysługują Właścicielowi Okult.pl, zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości przysługują Właścicielowi lub osobom trzecim, tj. osobom fizycznym, osobom prawnym oraz innym podmiotom, których materiały i treści zgodnie z prawem są udostępniane przez Właściciela na Portalu.

 4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone na Portalu materiały i treści pochodzące od osób trzecich, korzystających z Portalu (dalej: „Użytkownicy”), w szczególności w formie komentarzy. Umieszczając na Portalu materiały lub treści Użytkownik oświadcza, że przysługują mu do nich prawa autorskie oraz zezwala na ich bezterminową i bezwarunkową publikację w serwisie.

 5. Moderatorzy Portalu zastrzegają sobie prawo do usuwania poszczególnych wpisów w Portalu, jeżeli naruszą one zasady współżycia społecznego, prawo obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub zawierają treści wulgarne lub obraźliwe.

 6. Układ i kompozycja Portalu, zastosowane w nim elementy i rozwiązania graficzne oraz aplikacje znajdujące się na Portalu, stanowią własność Właściciela, o ile nie jest wprost stwierdzone inaczej, i są przedmiotem ochrony prawnej.

 7. Zawartość Portalu podlega ochronie przepisów prawa autorskiego. Wykorzystywanie bez zgody Właściciela jakichkolwiek materiałów i treści zamieszczonych na Portalu może stanowić naruszenie praw autorskich, jednakże Użytkownicy Portalu mają prawo korzystania z materiałów i treści udostępnianych za jej pośrednictwem wyłącznie na własny użytek osobisty, w celach zgodnych z przeznaczeniem Portalu oraz z przepisami prawa, Regulaminem oraz dobrymi obyczajami.

 8. Właściciel wyraża zgodę na rozpowszechnianie materiałów i treści zamieszczanych na Portalu wyłącznie pod warunkiem pisemnej zgody Właściciela Portalu i wskazania w miejscu ich publikacji bezpośredniego adresu internetowego do podstrony Portalu, z której zostały powielone, wraz z informacją o ich pochodzeniu (adresem Portalu). W pozostałych przypadkach, w tym w przypadku niespełnienia ww. warunku Użytkownicy Portalu nie są uprawnieni do jakiegokolwiek rozpowszechniania, w tym zwielokrotniania, czy innego udostępniania, sprzedawania lub w inny sposób wprowadzania do obrotu zawartości Portalu, zarówno w całości, jak i w części. W szczególności, nie jest dozwolone ich wykorzystywanie w jakiejkolwiek zorganizowanej działalności zarobkowej lub niezarobkowej bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela.

 9. W trakcie korzystania z Portalu w systemie teleinformatycznym Użytkownika instalowane są tzw. ciasteczka (pliki cookies) dla celów identyfikacji oraz dla celów statystycznych. Użytkownik Portalu wyraża zgodę na przechowywanie przez Administratora na jego komputerze plików cookies, tj. plików tekstowych lub innych danych informatycznych, przechowywanych na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu. Pliki te nie ingerują w integralność systemu Użytkownika Portalu, a służą przede wszystkim do prowadzenia statystyk Administratora Portalu, dostosowania zawartości Portalu do preferencji użytkownika. Pliki cookies nie mają na celu zmiany konfiguracji komputera użytkowania oraz instalowania złowrogiego oprogramowania. Przeglądarki internetowe domyślnie akceptują pliki cookies. W każdej chwili można wyłączyć w przeglądarce ich akceptację, jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z korzystaniem z Portalu.

 10. Na Portalu mogą być wyświetlane reklamy pochodzące z serwisów zewnętrznych, co wiąże się z wykorzystaniem przez reklamodawców zewnętrznych plików cookie lub właściwych elementów oprogramowania, na co Użytkownik wyraża zgodę.

 11. Przy korzystaniu z Portalu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego. Właściciel dokłada wszelkich starań, aby Portal był wolny od złośliwego oprogramowania, niemniej Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Portalu, powstałe w systemie teleinformatycznym użytkownika, w tym w infrastrukturze technicznej i danych.

 12. Przedsiębiorca dokłada wszelkich starań, aby materiały i treści zamieszczone na Portalu były aktualne, dokładne, oraz dostępne nieprzerwanie, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikające z nieaktualności, nietrafności, niedokładności lub niezgodności treści ze stanem rzeczywistym, a także ich niedostępności w jakimkolwiek momencie, w tym za skutki wynikające z polegania na tych materiałach i treściach.

 13. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za prawne, finansowe i jakiekolwiek inne konsekwencje użycia przez Użytkownika materiałów i treści zamieszczonych na Portalu.

 14. Reklamacje i uwagi, co do funkcjonowania Portalu oraz dostępnych materiałów i treści, narzędzi i usług należy zgłaszać na adres e-mail: kontakt@okult.pl

 15. Właściciel jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z momentem publikacji nowej wersji Regulaminu na Portalu. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu dalsze korzystanie z Portalu nie jest dopuszczalne.

 16. Właściciel zastrzega sobie prawo do wiążącej interpretacji treści Regulaminu, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 17. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Portalu, nie rozwiązane polubownie, rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

Zapisz

Zapisz


Website Security Test

Znajdziesz nas

Blogi

 • Krakowski Stańczyk

  Hucpa, swawola i łajdactwo w jednym.

 • Zielarski Alembik

  Zielono, zdrowo i ładnie. Czyli Cynthia w swoim żywiole ;)

Copyright 2017 © All Rights Reserved Okult.pl     Designed by Okult.pl