Demonologia określana jest jako nauka podejmująca problem genezy istot zwanych demonami, a w szczególności ich roli w ludzkich systemach religijnych.…