Obrażanie władzy nie jest i nigdy nie było dobrym pomysłem. W przeszłości za czy niegodny wobec majestatu można było zapłacić…