Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/fresh-custom-code/bootstrap/pluginClass.php on line 116

Transhumanizm – przedstawienie nurtu

Człowiek przekraczający swoje granice za pomocą technologii – wydaje się to rzeczą całkiem zrozumiałą. Dojdzie do sytuacji gdy człowiek przestanie panować nad własnym tworem czy może, zgodnie z założeniami transhumanizmu, technologia uczyni go nadistotą?

Transhumanizm jest skrótowo określany jako ruch H+ (humanity plus), co bardzo obrazowo ukazuje jego główne założenia. Zwięczeniem tego nurtu ma być w przyszłości istota ludzka, która dzięki najnowszym zdobyczom nauki przekroczy obecnie wiążące ją bariery fizyczne i psychiczne. Być może takiego tworu nie będzie już można określić mianem człowieka.

Temat transhumanizmu jest ściśle związany z pojęciem technologii GRIN – genetyka, robotyka, informatyka, nanotechnologia, które to nauki tworzą oś podstawowych narzędzi zapewniających rozwój ludzkości.

Transhumanizm jest poglądem, dzięki któremu możemy dostrzec ewentualną przyszłość, do której zmierzamy. Są też osoby propagujące to jako ideologię czy wręcz filozofię. Jego rozwój zarówno ten rzeczowy jak i myślicielski stał się na tyle silny, że pojęcie to zaczęto rozpatrywać nawet w kontekście ruchu religijnego.i

Nade wszystko warto jednocześnie zaznaczyć, iż transhumaniści nie koncentrują się jedynie na korzyściach jakie on niesie, ale zdają sobie też sprawę z zagrożeń jakie idą za ich ideałami. Podobnie jak krytycy sami unaoczniają niebezpieczeństwa, które mogą kroczyć za takim skokiem cywilizacyjnym. Sami doskonale wiedzą, że ryzyko łączenia biologii z technologią jest niezwykle wysokie.

Transhumanizm dziś i w przeszłości

Prawdę mówiąc już teraz mamy do czynienia z realizacją owych wizji, oczywiście w zdecydowanie mniejszej skali, niż chcieliby tego transhumaniści. Człowiek który dożywa wieku 100 lat w krajach rozwiniętych nie wywołuje już zdziwienia. Długość życia ludzkiego coraz bardziej poszerzana.
Przy pomocy medykamentów da się wyleczyć z chorób które jeszcze niedawno były śmiertelne. Gdy jakiś organ ulegnie uszkodzeniu, przez co przestanie funkcjonować, da się już wymienić go na nowy. Za to narządy zmysłów mogą zostać wspomożone przez urządzenia mechaniczne bądź elektroniczne, a utraconą kończynę – zastąpić coraz sprawniejszymi protezami.
Ponadto coraz częściej i dłużej przebywamy w „drugim” świecie, którym jest Internet i nie wyobrażamy już sobie życia bez technologii pozwalającej na komunikację z osobami nie tylko z drugiego końca miasta, co też i świata. Nawet nie musimy mieć już przy sobie pieniędzy bowiem wystarczy konto bankowe na którym to ulokowane są ich cyfrowe odpowiedniki.

Oczywiście daleko nam do tego, co zapowiadają propagatorzy H+, ale warto sobie zdać sprawę z tego, że nawet jeśli powoli, to jednak zmierzamy w preferowanym przez nich kierunku. Stworzenie sztucznej inteligencji dorównującej zaawansowaniem ludzkiemu rozumowaniu zdaje się być kwestią jeśli nie lat to najbliższych dekad. Najlepszym tego dowodem mogą być boty symulujące rozmowę z żywym człowiekiem.

Zdecydowanie łatwiej niż kiedyś wychodzi im symulowanie prawdziwej osoby, choć i tu mamy przykłady świadczące o tym, że powinniśmy uważać. Microsoft zapewne miał dobre intencje tworząc Taylor bot, sztuczną 19 letnią dziewczynę która poprzez rozmowy z internautami miała sama się uczyć. Jednakże już po jednym dniu musiała zostać wyłączona z powodu głoszenia treści rasistowskich, wychwalania Hitlera, potwierdzania spiskowych teorii (11 września) czy po prostu obrażania użytkowników. Oczywiście nie była to jej wina. Stało się tak za sprawą internautów, którzy swoimi wpisami wymogli przyswojenie konkretnych treści. Ta sytuacja świetnie uwidacznia co może się stać gdy pozostawi się na dłużej bez opieki sztuczną inteligencję. Niektóre filmy prezentują dość drastyczny rozwój wydarzeń związanych z opracowaniem sztucznej inteligencji (np. Matrix, Terminator) i choć jeszcze raczej daleko do takiej wizji, to przypadkowych błędów nie można wykluczyć, podobnie jak ataków hakerów.ii

Samo podejście jakie propaguje transhumanizm nie jest nowe bowiem już w czasach oświecenia szukano teoretycznych rozwiązań jak pozbyć się wielu nękających ludzkość plag oraz w jaki sposób wspomóc naturę ciała w jej powolnym ewoluowaniu.
Pojawienie się teorii ewolucji postawiło pytanie czy możemy się jeszcze zmienić. Wynalezienie druku spowodowało, że niepotrzebna była już praca rąk do przepisywania książek, postęp maszynowy, który doprowadził do zapoczątkowania czasów linii produkcyjnej pozbawił wielu pracowników przychodu sprowadzając ich na bruk, a parowozy i automobile pokazały, że nie potrzebna już była siła zwierząt do poruszania się na lądzie. Powstawały ruchy ludystów sprzeciwiające się takim zmianom cywilizacyjnym. Skoro nie udało się im przekonać ludzi do swojej racji znaczy to tyle, że i dzisiejsi przeciwnicy niemal na pewno polegną.

Rośliny GMO, czyli te modyfikowane genetyczne, choć bardzo kontrowersyjne, od lat są już w sprzedaży. Klonowanie człowieka nie jest jeszcze w użyciu ze względów etycznych, podobnie jak w przeszłości tabu były sekcje zwłok. Większość ludzi chorych na AIDS czy nowotwory raczej skorzystałaby z możliwości wyleczenia, nawet jeśli wiązałoby się to z technologiczną interwencją. Kto w latach 50 mógł podejrzewać, że komputery nie tylko osiągną obecną wielkość, ale i będą w posiadaniu przeważającej części mieszkańców Europy, Azji oraz obu Ameryk, nie mówiąc już o Internecie.

Idee transhumanizmu: Sztuczna inteligencja oraz robotyka

Jedną z najbardziej znanych idei transhumanizmu jest powstanie osobliwości, sztucznej inteligencji tak doskonałej, że nie tylko będzie mogła nam dorównać, co wręcz nas przewyższyć pod każdym względem. Początkowo ma być to po prostu świadomość przez nas wytworzona, która mogłaby być dla nas partnerem. Możliwe, że później zmieniłaby się w superinteligencje, coś, co nie tylko będzie przewyższać człowieka pod względem szybkości myślenia co całym swoim jestestwem, tak jak obecnie my jesteśmy ulokowani na szczycie łańcucha pokarmowego, przewyższając inne organizmy. Możliwe, że nie będzie to tak daleka przyszłość, gdyż większość transhumanistów datuje pojawienie się rozumnego SI (sztuczna inteligencja) na około 2050 rok.iii

Równie mocno temat wiąże się z robotyką. Roboty wyposażone w sztuczną inteligencję zagarnęłyby jeszcze większe połacie pracy, o ile całkowicie nie zastąpiłyby człowieka, który stałby się zbędny. Ba, mowa tutaj wręcz o androidach czy, wraz z rozwojem sztucznej inteligencji, społecznościach robotów, koegzystujących z naszymi. Jest jednak i druga strona medalu, którą od dekad straszą filmy SF – wizja superkomputera, który uznaje ludzkość za zagrożenie i postanawia się jej pozbyć lub przynajmniej zniewolić. Przykłady tego w kinematografii widzimy na podstawie filmów: Matrix, TerminatorJa, robot .

Ciężko stwierdzić na ile realna jest ta wizja, jednak nie można jej całkowicie wykluczyć. Jeszcze bardziej prawdopodobne w tym wypadku zdaje się zderzenie kulturowe, gdyż nie można powiedzieć jak masy zareagują na wieść, że obok nas znajduje się inny rozumny i świadomy twór. W tej teoretycznej sytuacji ciekawość i świadomość pojawienia się nowych możliwości mieszałaby się ze strachem przed niebezpieczeństwem stwarzanym przez nowe twory. Na pewno nie wszystkie grupy społeczne i religijne byłyby zachwycone i będą zdarzałyby się ataki. O ile w przypadku zwykłego robota nie ma problemu, bo to tylko maszyna, co ze świadomą maszyną? Czy zniszczenie jej traktowane by było jak zabójstwo? Z pewnością postawiony przed sądem inteligentny komputer byłby w stanie przedstawić logiczne dowody na to, że jest on żywą istotą. Pojawia się również zagrożenie ze strony „szarej mazi”, czyli nanotechnologii, która wymyka się spod kontroli, podejmując się nieskończonej samo replikacji i zmieniając wszystko pod własne preferencje.

Immortalizm

Immoralizm, czyli sztuka przedłużania życia, dążąca do uzyskania nieśmiertelności, ma solidne podłoże w Rosji. Za ojca (lub jednego z ojców) uznaje się filozofa Mikołaja Fiodorowi, który poruszał temat nieśmiertelności człowieka dokonanej przez niego samego. Jest on prekursorem nurtu immortalizmu, dążącego do powyższego celu przy użyciu zaawansowanej technologii i medycyny. Jest to prawdopodobnie najciekawszy wątek, tyczący się bezpośrednio ludzi.

Koncept widzenia w ciemności poprzez noktowizor umieszczony w oku czy szybkiej nauki języków obcych przy pomocy implantu brzmi zachęcająco. Gdyby tak dało się bezpośrednio „wejść” do Internetu zyskałoby się dostęp do niesamowitych zasobów wiedzy. Rozrusznik serca wyglądałby jak zabawka przy mikroskopijnych robotach, które błyskawicznie reperowałyby każdą ranę, a uszkodzone narządy można by bez problemu zamienić wersjami z probówki, przy których nie trzeba by było się obawiać się ryzyka odrzucenia. Lepiej działające zmysły i zdolności, które teraz są im niedostępne podwyższyłyby standardy życia ludzkiego. Nawet śmierć nie musiałaby być straszna, bo mógłby istnieć sposób na przenoszenie świadomości do maszyny lub innego ciała.

Postludzkość

Dla osób zaangażowanych w intensywny rozwój technologii GRIN istnieje termin określający ulepszoną wersję ludzkości – postludzie, również nazywani nadludźmi. Wzbudza to tyle pozytywnych wrażeń, co kontrowersji. Najważniejsze jest to, że zanim wykorzystanie technologii byłoby udostępnione dla przeciętnego człowieka minęłoby dużo czasu. Na początku z pewnością byłoby to osiągalne jedynie dla wąskiego grona – majętnej elity oraz tych którzy zasłużyliby na ów dar. Nie trzeba daleko wybiegać by szybko zauważyć eugeniczne porównania.

Obecnie ludzka zazdrość skupia się na wyższej majętności innych. Można się więc tylko domyślać jaka fala zazdrości pojawiłaby się gdyby inni dosłownie byli lepsi. Wyobraźmy sobie, że prezes prężnej korporacji w wieku 60 lat wygląda jak gwiazda filmowa a nowotworu pozbył się w mgnieniu oka i ma przed sobą jeszcze dwa czy trzy razy więcej życia, podczas gdy jego pracownik musi zmagać się z reumatyzmem i coraz częściej zdarza mu się zapominać wiele wydarzeń. Choć ideolodzy widzą jasną stronę takiego postępu, gdzie każdy ma możliwość korzystania z niego to najprawdopodobniej przez długi czas by tak nie było.

Kolejny problem, który mógłby powstać miałby naturę socjologiczną, a dokładniej związany byłby z tym jak postludzie traktowaliby tych nieulepszonych. Mogliby oni uznać, że są na tak wysokim poziomie ewolucyjnym, że powinni zarządzać tą gorszą częścią. Oczywiście to mroczna wizja, jednak nie można jej lekceważyć.

Czy należy się obawiać takiej przyszłości? Na pewno powinniśmy zwrócić uwagę na to, co zmienia się w otaczającej nas rzeczywistości. Mało to prawdopodobne aby za naszego życia naukowcom udało się rozwikłać zagadkę nieśmiertelności. Możliwość zaistnienia SI ma zdecydowanie większe szanse. Wiedza i postęp są nieprzerwanie rozwijane, czy to się nam podoba czy nie. O ile nie nastąpi konflikt nuklearny czy inna katastrofa na masową skalę, wizje, które przedstawiciele nurtu reprezentują, zdają się mieć prawo bytu. W końcu od lat mamy już możliwość porozmawiania z komputerem i śledzenia coraz jego coraz lepszych symulacji ludzkiego zachowania.

Przypisy:

i Prof. J. Koronacki: O końcu historii i transhumanizmie, dostępne wlink

ii S. Lilley: Thanshumanism and Society: The Social Debate over Human Enhancement, Amherst 2013, s. 4.

iii Nick Bostrom: Wartości transhumanistyczne, Tłum. E. Binswanger-Stefańska, Sławomir Szostak, dostępne w: link

 

 

Zostaw wiadomość

Leave a comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Website Security Test

Znajdziesz nas

Blogi

  • Krakowski Stańczyk

    Hucpa, swawola i łajdactwo w jednym.

  • Zielarski Alembik

    Zielono, zdrowo i ładnie. Czyli Cynthia w swoim żywiole ;)

Copyright 2017 © All Rights Reserved Okult.pl     Designed by Okult.pl