Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/fresh-custom-code/bootstrap/pluginClass.php on line 116

Znaki zodiaku: wprowadzenie

Znaki zodiaku są rozpoznawalne dla większości osób na świecie – prawdopodobnie każdy ma świadomość towarzyszącego mu symbolu zodiakalnego, generowanego przez datę urodzenia. Niejednokrotnie można spotkać się z twierdzeniem, że określony znak zodiaku wpływa na ludzką osobowość, kreując cechy charakteru oraz wpływając na wydarzenia dnia codziennego. Czym tak naprawdę są znaki zodiaku i czy oddziałują w realny sposób na ludzkie życie?

Czym jest zodiak?

Pojęcie znaków zodiaku jest stwierdzeniem głównie kojarzonym z horoskopami – dzięki znajomości własnego zodiakalnego symbolu możliwe staje się sporządzenie orientacyjnych informacji, odnoszących się do konkretnych wydarzeń. Warto jednak w odniesieniu do podejmowanej tematyki zastanowić się, czym jest zodiak – zwłaszcza w astronomicznym znaczeniu.

Określenie “zodiak” odwołuje się do gwiazdozbiorów, które tworzone są poprzez ekliptykę – koło, wyznaczane przez ruch Ziemi wokół Słońca. Ekliptyka wyznacza trasę Słońca w sferze niebieskiej. Środek Słońca znajduje się w każdym z dwunastu gwiazdozbiorów przez około miesiąc, stąd dwanaście ogólnie rozpoznawalnych i znanych powszechnie znaków zodiaku. Zodiakiem jest więc pas na sferze niebieskiej, w obrębie którego Słońce widoczne jest z Ziemi.

Zodiak zwrotnikowy jest sferą, po której porusza się nie tylko Słońce, lecz również Księżyc i inne ciała niebieskie, asteroidy oraz planety. Ekliptyka nazywana jest energetycznym polem, a obecna w niej energia determinuje specyfikę znaków zodiaku.

Jak powstały znaki zodiaku?

Obowiązujące obecnie w kulturze europejskiej nazwy znaków zodiaków stanowią odzwierciedlenie nazw gwiazdozbiorów, które zostały nadane około czterech tysięcy lat temu przez Sumerów. Babilońscy astronomowie podzielili wspomnianą wcześniej ekliptykę na dwanaście części (co nastąpiło około 6 wieku p.n.e.). Stanowiło to skomplikowaną procedurę, w wyniku której niektóre konstelacje zostały zmniejszone i zmieniły swój zakres. Można wobec tego uznać, że znaki zodiaku zostały wygenerowane wskutek podziału rocznego obiegu Ziemi wokół Słońca na dwanaście równych odcinków.

Gwiazdozbiory zodiakalne powstawały na przestrzeni tysięcy lat – przypuszczalnie obserwatorzy nieba w starożytności dążyli do oznaczenia charakterystycznych i istotnych miejsc poprzez przypisanie im odpowiednich symboli. W podobnym przypadku gwiazdozbiory zodiakalne stałyby się znacznikami wybranych miejsc.i

Warto zaznaczyć, że podział znaków zodiaku w aspekcie astrologicznym nie jest prosty. Uwzględnia on różnorodne i niejednokrotnie wyjątkowo skomplikowane aspekty, które współtworzą harmonijną całość. W związku z tym podczas określania specyfikacji danego znaku zodiaku oraz podejmowania prób napisania horoskopu, istotne staje się uwzględnienie specyfiki znaków.

We wspomnianym podziale wyróżnia się więc znaki ze względu na przyjęte kryteria:

– polaryzacji: pozytywne i negatywne,

– wynikające z żywiołów – ogniste, wodne, powietrzne i ziemne,

– kardynalne (ze względu na poruszaną jakość),

– stałe i zmienne (dynamika znaków)

Znaki zodiaku w horoskopach

Jak już zostało wspomniane, znaki zodiaku to symbole przyjęte w powszechnej świadomości jako horoskopy. Przepowiednie i wróżby terminowe są jednymi z najbardziej popularnych sposobów na określenie przyszłych wydarzeń w mniej lub bardziej dokładnym stopniu. Warto wobec tego zastanowić się, czy powszechnie dostępne i masowo czytane horoskopy mają faktyczne znaczenie oraz na jakiej podstawie są one tworzone.

Generowanie horoskopów okazuje się być skomplikowanym przedsięwzięciem, ponieważ niezbędne staje się wzięcie pod uwagę dużej ilości wpływów, determinujących ewentualne wydarzenia i uwzględnienie roli konkretnej w nich osoby. Tworzenie horoskopu dla danego znaku zodiaku wymaga więc poznania i oswojenia się z językiem astrologicznych symboli. Znaki zodiaku oznaczają w nim sposób podejmowanych działań, z kolei planety opisują konkretne cechy zachowań oraz ich skutki. Istnieją również żywioły, które należy uwzględnić podczas generowania horoskopu.ii

Znaki zodiaku stanowią jak widać jedynie cząstkę faktycznej całości. Można wobec tego stwierdzić, że przypisywane im znaczenie nie jest aż tak duże, jak zwykło się powszechnie uważać.

Jak znaki zodiaku oddziałują na osobowość?

Kontrowersyjna wydaje się teza odnosząca się do oddziaływania konkretnego znaku zodiaku na ludzki charakter i sposób funkcjonowania człowieka. Niejednokrotnie podobne twierdzenie wiązane jest z kwestiami ezoterycznymi, magicznymi lub wierzeniami o podłożu religijnym. Istnieją osoby ściśle wiążące wydarzenia swojego życia z horoskopem, wynikającym z położenia Słońca w określonym gwiazdozbiorze. Inni z kolei odrzucają tezy o jakimkolwiek oddziaływaniu zodiakalnych wpływów na codzienną rzeczywistość.

Wiara w znaki zodiaku oraz w ich znaczenie jest kwestią indywidualną, uzależnioną od konkretnego światopoglądu, doświadczeń oraz sposobu pojmowania rzeczywistości. Warto zaznaczyć, że osoby świadome znaczenia poszczególnych symboli zodiakalnych wykazują tendencję do wykształcenia w sobie określonych cech, charakterystycznych dla danego znaku zodiaku. Brak świadomości i podstawowej wiedzy dotyczącej znaczenia zodiakalnych symboli generuje większą rozbieżność pomiędzy faktycznymi cechami osobowościowymi danej osoby, a przypisywanym jej przez astrologię charakterem.

Należy podkreślić, że nie sposób określić charakteru, osobowości i sposobu bycia danego człowieka wyłącznie przez pryzmat towarzyszącego mu znaku zodiaku – niezaprzeczalnie na całokształt ludzkiego funkcjonowania składają się jego doświadczenia, aspekty wychowawcze i środowiskowe oraz inne kwestie, determinujące ludzką postawę. Znaki zodiaku określają jedynie ogólne możliwości danej osoby, spośród których może ona czerpać inspiracje – nie warto traktować ich dosłownie, lecz dokonywać korekty ich znaczenia, uwzględniając wspomniane powyżej kwestie.iii

Kilka słów na zakończenie zodiakalnych rozważań…

Reasumując, można uznać że zainteresowanie znakami zodiaku oraz ich pochodzeniem jest całkowicie zrozumiałe – ich wpływ na ludzką rzeczywistość może być akceptowany lub odrzucany, jednak obecność zodiaku w sferze niebieskiej nie może zostać zanegowana. Osoby wykazujące zainteresowanie podnoszonymi w powyższym artykule tezami z pewnością pogłębią swoją wiedzę w indywidualnym zakresie.

W odniesieniu do horoskopów i wiary w ich wytyczne – warto pamiętać, że każdy znak zodiaku stanowi jedynie część układanki, na którą składa się nasza osoba. Istotny w tym zagadnieniu jest fakt, iż kształtują nas także czynniki zewnętrzne, nierzadko bardzo trudne do przewidzenia. Osoby z zupełnie innymi wpływami zodiakalnymi również mogą w pewnej mierze kształtować nasz charakter, gdyż nasze zachowanie, poza wrodzonymi cechami wynikającymi z naszego horoskopu może zostać wzbogacone o cechy nabyte wskutek różnych wydarzeń.

Człowiek, jako holistyczna całość powinien być ujmowany również jako jednostka, której osobowość, charakter i sposób bycia wykształciły się w drodze nabywanych doświadczeń oraz nauki. Niezaprzeczalnie jednak wiedza astrologiczna o zodiakach i gwiazdozbiorach może stać się ciekawą formą rozwoju, dzięki której adept owej sztuki będzie mógł zrozumieć przynajmniej część tak skomplikowanej istoty jaką jest człowiek.

Artykuł ten stanowi poglądowy wstęp do tematyki znaków zodiaku. Konkretne własności zostaną omówione w kolejnych artykułach. Osobom początkującym w tej tematyce polecamy śledzenie kolejnych artykułów. W chronologicznej kolejności, po zgłębieniu opisanych podstaw znaków zodiaku, rekomendowane jest poznanie teorii znaków słonecznych, opisanych w artykule: link.


Przypisy:

i G. Kopacki: Znaki zodiaku i gwiazdozbiory zodiakalne, Wrocław 2015, s. 16-19.

ii J. Hampar: Astrologia dla początkujących, Białystok 2013, s. 46.

iii H. Rekus: Astrologia: Zodiak, Białystok 2008, s. 9-14.

Zostaw wiadomość

Leave a comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Website Security Test

Znajdziesz nas

Blogi

  • Krakowski Stańczyk

    Hucpa, swawola i łajdactwo w jednym.

  • Zielarski Alembik

    Zielono, zdrowo i ładnie. Czyli Cynthia w swoim żywiole ;)

Copyright 2017 © All Rights Reserved Okult.pl     Designed by Okult.pl