Śmierć nie jest końcem – to pogląd dominujący w wielu religiach. Co ja gadam, pewnie w każdej. W naszym kręgu…