Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/fresh-custom-code/bootstrap/pluginClass.php on line 116

Krótka historia powstania Magii Chaosu

Magia chaosu budzi duże kontrowersje. Wśród znawców licznych tradycji mistycznych, stanowiła zaprzeczenie wszystkich ich wartości. Rozbuchany synkretyzm, wręcz obsceniczne próby połączenia nauk duchowych z najnowszymi odkryciami naukowymi – to wszystko naznaczyło burzliwą, ale stosunkowo krótką historię magii chaosu, której próba przedstawienia zostanie podjęta w niniejszym artykule..

Krótka historia pochodzenia

Czas wyłonienia się nowego nurtu nazywanego magią chaosu można datować na okres późnych lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku.

Okres ten obfitował w liczne okrycia naukowe, podważając dotychczasową wiedzę o świecie i otwierając nowe szlaki myślowe. Skutkiem tego szeregu zjawisk było powstanie nowych odnóg klasycznych nauk, takich jak matematyka czy fizyka oraz uformowanie teorii dynamika nieliniowa oraz pojęcia fraktalu. Zwróciło to uwagę osób próbujących rozwinąć oraz wyjaśnić duchowy aspekt świata za pomocą solidnej podstawy naukowej.

Magię chaosu uważa się za twór dwóch okultystów, Petera J. Carrolla oraz Raya Sherwina, którzy swoimi publikacjami umożliwili zaistnienie i rozpowszechnienie nowego nurtu. Mowa tutaj konkretnie o „Liber Null” oraz „The Book of Results”, które opublikowane zostały kolejno w latach 1978 oraz 1979.i Również „Psychonauta” oraz „Liber Chaos” odegrały ważną rolę w rozwoju tego nurtu. Warto wspomnieć, że kilka lat przed publikacją tych dzieł, a dokładniej w roku 1976, Sherwin wraz z Carrollem założyli stowarzyszenie Iluminatów Thanaterosa, zrzeszające magów, posługujących się metodami będącymi zalążkami magii chaosu.ii

Regionem rodzinnym magii chaosu stało się głównie angielskie hrabstwo West Yorkshire, gdzie w okolicznych terenach leśnych pojawił się ten nowy kult, odmienny od ówcześnie dominujących w Anglii nurtów magicznych jakimi były czarostwo, zachodnia kabała oraz thelema Aleistera Crowleya. W tym właśnie rejonie nowo formująca się gałąź magii zyskała największy inicjalny rozgłos.

Rozwój nurtu

Oprócz wcześniej wymienionego stowarzyszenia IOT (Illuminates of Thanateros), nowy twór początkowo praktykowany był głównie przez pomniejsze, niezrzeszone grupy wymieniające się swoimi doświadczeniami. Taką wymianę umożliwił im nowy magazyn okultystyczny zatytułowany „The Lamp of Thoth”, powstały po upadku „The New Equinox”, które niegdyś publikowało wspomniane wcześniej dzieła Carrolla i Sherwina. Grono zaczęło się szybko rozrastać wraz ze wznowieniem publikacji „Liber Null” oraz wydaniem kolejnego dzieła Carrolla, „Psychonauty”. Magia chaosu dotarła się także do Niemiec za pośrednictwem tamtejszego okultysty, Ralpha Tegtmeiera.

Mówiąc o osobach, które przyczyniły się do rozwoju magii chaosu nie można zapomnieć o wkładzie Austina Osmana Spare’a, na którego twórczość rzuciło nieco światła dzieło Sherwina, „The Book of Results”. Wskazało ono konkretny twór jakim była magia sigili, wykorzystująca ciekawe metody graficzne do sprowadzania swojej intencji na plan materialny. W „Liber Null” Carrolla znajdziemy omówienie dotyczące alfabetu pragnień, tworu Spare’a, także bazującego na magii sigili, w główniej mierze ze względu na nieprzystępny język jakim posługiwał się Spare. Carroll nie opublikował by tego jednak, gdyby nie był zainteresowany konceptem Spare’a.iii

W dziełach Carolla również widoczna jest inspiracja angielskim okultystą Aleisterem Crowleyem. Można by jednak rzec, że inspiracją w większej mierze jest sam jego żywot bardziej niźli konkretne dzieła, które, przez wzgląd na jego eklektyczne podejście do tematów praktyk duchowych, nie nadawały się do zaadaptowania do nowego nurtu. Crowley w ciągu swego życia stworzył szereg różnych masek, pod którymi lubił się prezentować i przekraczać moralne tabu, bardzo kontrowersyjne na innych ludzi. Jego niesamowita zdolność adaptacji i tkania własnej ścieżki przy użyciu najprzeróżniejszych tradycji jest dobrym odzwierciedleniem domeny magii chaosu, nie mającej oporów przed korzystaniem ze wszystkiego co przynosiło skutek.

Rozwój nurtu wsparło także Stowarzyszenie Dyskordian czczących grecką boginię Eris. Swą myślą silnie wpłynęli na kierunek, w jakim zaczęła podążać magia chaosu, wprowadzając wyraźną nutę humoru i spontaniczności do poważnej społeczności magicznej. Dodali oni także nowy element w postaci celebracji szaleństwa i niezgody. W tym czasie zainteresowanie magią chaosu zwiększyło się jeszcze bardziej, głównie przez propagowanie buntu jako narzędzia do wyzwolenia się z ciasnych społecznych konwenansów.

W roku 1987 nurt niesiony na fali popularności zebrał kolejne plony w postaci silnego poparcia w środowisku praktykantów magii. Pośredni wpływ na to miała odbywająca się tego czasu w Uniwersytecie w Leeds wystawa traktująca o naukowym potencjale chaosu. Niedługo potem w tym samym mieście, co ciekawe mieszczącym się w hrabstwie West Yorkshire, odbywa się pierwsze „Sympozjum magii chaosu”. Nie trzeba więc tłumaczyć dlaczego właśnie ta miejscowość stała się centrum działania angielskich magów chaosu.

W latach dziewięćdziesiątych zarówno magia chaosu jak i sam „chaos” zostały pojęciami bardzo modnymi. Teoria chaosu wraz z dynamiką nieliniową silnie odcisnęła swoje piętno w różnych dziedzinach i przeżywała swoisty rozkwit, ciesząc się coraz szerszym gronem interesantów. Techniki fraktalne znajdowały zastosowanie w przemyśle komputerowym, szczególnie w kompresji danych. Rozwój technologiczny jego umożliwił dalsze rozprzestrzenianie się magii chaosu, której zasięg stał się o wiele większy.iv

Synkretyzm w magii chaosu

Magię chaosu trudno nazwać uporządkowanym systemem, chociażby przez ze względu na to, że dla jej popleczników zdecydowanie bardziej liczy się skuteczność aniżeli budowanie kolejnego schematu misteryjnego. Niekiedy sami praktycy wolą ją nazywać magią rezultatów ze względu na ich przekonanie, iż używane przez nich konkretne techniki powinny produkować magiczne skutki bez względu na systemy wierzeń z jakich pochodzą. Tradycja nie jest więc w tym przypadku istotna. Sam nurt jest połączeniem dorobku wielu kultur, z których zaczerpnięto różne elementy. Jest ich na tyle dużo, że można by je wymieniać przez długi czas.

Warto jednak wspomnieć o najważniejszych źródłach. Są nimi: crowleyowska Thelema ze swoją myślą przewodnią z Księgi prawa: „Czyń swą wolę, niechaj będzie całym Prawem”, sigilizacja oraz alfabet pragnień Spare’a, gnostycyzm, magia ceremonialna ze swoją ideą wykorzystywania narzędzi magicznych, czarostwo czy nawet szamanizm i jego techniki wchodzenia w trans. Nie może także zabraknąć wschodnich inspiracji technikami jogicznymi oraz medytacyjnymi czy bioenergią. Pojawiają się także elementy zaczerpnięte ze źródeł typowo fikcyjnych jak fantastyka naukowa, a nawet gry komputerowe. Wszystko dokładnie w myśl zasady Hasana ibn Sabbaha „Nic nie jest prawdziwe. Wszystko jest dozwolone.”

Istnieje również negatywny aspekt takiego podejścia rodzący zniechęcenie znacznej części osób. Przesadna spontaniczność, szczególnie widoczna w łączeniu różnych konceptów pochodzących czasami z przeczących sobie nurtów myślowych może dać w efekcie mało ciekawy efekt. Dodatkowo niechęć budzi często agresywne podejście, wynikające z łamania wszelkich tabu oraz norm społecznych.

Zakończenie

Magia chaosu, pomimo swoich wad, pokazała jak ważna jest ludzka potrzeba poszukiwania coraz nowszych sposobów interpretacji rzeczywistości. Świat bowiem nie jest czarno biały, a utarte schematy z czasem przestają zadowalać nowe pokolenia.


Przypisy:

i C. Duggan: Perennial Iconoclasm: Chaos Magick and Contemporary Occultism, Amsterdam 2009, s. 14.

ii P. Clarke: Encyclopedia of New Religious Movements, Abingdon 2006, s. 105.

iii P. Hine: Magia chaosu, Warszawa 2005, s. 18-19.

iv Tamże, s. 19-22.

Zostaw wiadomość

Leave a comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Website Security Test

Znajdziesz nas

Blogi

  • Krakowski Stańczyk

    Hucpa, swawola i łajdactwo w jednym.

  • Zielarski Alembik

    Zielono, zdrowo i ładnie. Czyli Cynthia w swoim żywiole ;)

Copyright 2017 © All Rights Reserved Okult.pl     Designed by Okult.pl