Większość ludzi kojarzy chasydyzm jako z ruch, który został zapoczątkowany w XVIII wieku na terytorium Rzeczypospolitej. Jego korzenie są jednak…