Wiadomość o tym, że zażywanie soi może wywołać raka prostaty, wydała mi się śmieszna. Coś tam chodzi o jakieś izoflawony,…